Participating Utility Operating Reactors Shutdown Reactors
RosEnergoAtom Concern OJSC Balakovo 1, 2, 3, 4
Kalinin 1, 2, 3, 4
Kola 1, 2, 3, 4
Novovoronezh 4, 5, 6
Rostov 1, 2, 3
Novovoronezh 1, 2, 3