document Valtchev2002.ppt Popular

By 1740 downloads

Download (ppt, 246 KB)

Valtchev2002.ppt

DOSE ASSESSMENTS FROM WHOLE-BODY MEASUREMENTS – THE APPROACH AT NPP KOZLODUY
By G. Valtchev, L. Dimitrov, M. Neshkova, Kozloduy NPP, Bulgaria